Ön Bilgilendirme

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MADDE 1 – TARAFLAR

 

1.1) SATICI (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır.)

Ünvanı                                   :

Adresi                         :

Telefon                       :

Fax                              :

E-posta                       :

Mersis No                   :

 

1.2) ALICI (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)

 

Adı ve Soyadı/Ünvanı           :

Adresi                         :

Telefonu                     :

E-posta                       :

 

MADDE 2 – KONU

İşbu ön bilgilendirme formunun konusu, ALICI’nın, SATICI’ya ait  www.bordosepet.com elektronik ticaret internet sitesinden sipariş vererek satın almak istediği aşağıda belirtilen ürün/ürünlerin ALICI’ya satışı, teslimi ve diğer hususlara ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve ALICI’ya ön bilgilendirmede bulunulmasıdır.

 

MADDE 3 – ÜRÜN VE FİYAT BİLGİLERİ

 

ALICI’nın sipariş ettiği ürün detayları ve fiyat bilgisi aşağıdaki gibidir. Bu bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır. ALICI’dan “Toplam Ödeme” bölümünde belirlenen bedel tahsil edilecektir. Ürünün gönderilmesine ilişkin kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

 

Listelenen ve SATICI’nın internet sitesinde ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

ÜRÜN              BİRİM FİYATI              ADET               TOPLAM FİYAT(KDV DAHİL)

 

 

 

Sipariş Gönderimi ve Kargo Ücreti   :

 

Toplam Ödeme                                 :

 

Ödeme Yöntemi ve Planı                  :

 

 

 

MADDE 4 – TESLİMAT BİLGİLERİ

 

Teslimat Adresi          :
Teslim Alacak Kişi      :

Fatura Adresi             :

 

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

 

İşbu mesafeli satış sözleşmesi ön bilgilendirme formuna göre ALICI,  mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde 14  (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Bu süre, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ürünü teslim aldığı gün itibariyle başlar. Ancak ALICI, işbu sözleşmenin kurulmasından ürünün kendisine teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

 

Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış veya kullanılmış olan iç giyim ürünü, mayo, bikini, şampuan, duş jeli, makyaj, saç ve cilt bakım ürünleri vb. her türlü kozmetik ürün cayma hakkının kullanılması kapsamının dışında kalacaktır.

 

Cayma hakkının kullanılması sırasında işbu mesafeli satış sözleşmesi ön bilgilendirme formunun 10. Maddesinde düzenlenmiş “İade Prosedürü” izlenecektir. Cayma hakkının kullanılması, ALICI’nın iade prosedürüne uygun olarak hareket etmesi şartına bağlanmıştır.

 

Cayma hakkının kullanılması durumunda iade edilen ürüne ilişkin teslim masrafları da dahil olmak üzere tarafınızca yapılmış tüm ödemeler satın alma işlemini yaparken kullanmış olduğunuz ödeme aracına uygun şekilde 14 (ondört) gün içinde tarafınıza iade edilecektir.

 

Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit

tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

Yukarıda açıklanan cayma hakkının kullanılması kapsamında kalan ürünler haricinde, Mesafeli Satış Sözleşmesi Yönetmeliği uyarınca; aşağıdaki sözleşmelerde de cayma hakkı kullanılamaz:

 

  1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
  2. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
  3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

  1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
  2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
  3. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  4. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

  1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

MADDE 6 – AYIPLI MAL

 

ALICI veya siparişi teslim alan üçüncü kişiler, ürün kutuları ve ambalajları ile ürünün dış görünümünü teslimat sırasında kontrol etmelidir. Ürün kutusunun açık olması, hasarlı olması, ürünlerde (eksik veya kırık/hasarlı ürün olması) olağan dışı durum olması veya yanlış ürün gelmiş olması durumlarında ALICI işbu mesafeli satış sözleşmesi ön bilgilendirme formunun 10. Maddesinde düzenlenen “İade Prosedürü”ne uygun olarak ürünü iade etmelidir. Aksi halde iade gerçekleşmemiş sayılacaktır.

Seçilen ürünlerin tamamı SATICI’nın anlaşmalı olduğu  kargo şirketleri tarafından taşıma garantisi ile ALICI’ya teslim edilecektir. Teslimat esnasında kargoda hasar ya da ezilme olduğunu düşünen ALICI kargo görevlisine Hasar Tutanağı düzenlettirmelidir. Düzenlenen Taşıma sırasında ezildiği veya zarar gördüğü düşünülen ürünler Hasar Tutanağı düzenlenmeksizin iade olunmayacaktır.

Söz konusu ürün/ürünler ve ALICI’nın talebi incelenerek ALICI’ya en kısa sürede dönüş yapılacaktır. ALICI talebinin haklı bulunması durumunda, iade edilen ürüne ilişkin kargo masrafları da dahil olmak üzere ALICI tarafından yapılmış tüm ödemeler satın alma işlemini yaparken kullanmış olan ödeme aracına uygun şekilde ALICI’ya iade edilecektir.

 

MADDE 7 – TESLİMAT

 

Ürünün teslimi, ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa, sipariş onay bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde yapılır. Ürün süresi içinde teslim edilmezse ALICI sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

ALICI’nın belirttiği adres kargo firmasının teslimat alanı dışındaysa, ALICI kargoyu şubeden teslim alacaktır.

Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI’nın bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde ALICI’ya e-posta veya SMS yolu ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur.

Madde 8 – SATICININ HAK VE SORUMLULUKLARI

 

SATICI, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca ALICI ile yapacağı mesafeli satış sözleşmesi ve işbu ön bilgilendirme formunda kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

 

SATICI’ya ait internet sitesinde sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI, sorumlu değildir. Buna istinaden SATICI, internet sitesindeki sistemden, tasarımdan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım ve fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak ALICI, SATICI’dan hak iddiasında bulunamaz.

 

SATICI’ya ait internet sitesinden kredi kartı (Visa, MasterCard ve benzeri) ya da banka havalesi(EFT) ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir.

 

18 (on sekiz) yaşını doldurmamış olan kişiler, SATICI’ya ait www.bordosepet.com internet sitesinden alışveriş yapamaz. SATICI, ALICI’nın sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak ALICI’nın yaşını yanlış yazmasından dolayı SATICI’ya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.

 

MADDE 9 – ALICININ HAK VE SORUMLULUKLARI

 

ALICI, işbu Ön Bilgilendirme Formun'da satışa konu Ürün'ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak SATICI tarafından sağlanan ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

ALICI, işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

ALICI, işbu Ön Bilgilendirme Formunda kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

 

ALICI, sipariş vermekle birlikte işbu ön bilgilendirme formu hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

 

Herhangi bir nedenle ALICI tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Ürün'ün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde SATICI'ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri ALICI'ya aittir.

ALICI, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu SATICI’ya ait internet sitesindeki sipariş, ödeme ve kullanım prosedür bilgilerini okuyup bilgi edindiğini ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini beyan eder.

 

ALICI, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi ve iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

 

MADDE 10 – İADE PROSEDÜRÜ

 

ALICI cayma hakkını kullanırken, ayıplı malı iade ederken veya SATICI’nın sözleşmeyi feshetmesi halinde işbu maddede düzenlenen iade prosedürüne uymakla yükümlüdür. Buna göre, ALICI aldığı ürünü iade etmeden önce www.bordosepet.com internet adresinin anasayfasındaki “İade Prosedürü” sekmesinde yer alan iade formunu doldurarak, SATICI’nın sözleşmenin 2.maddesinde belirttiği e-posta adresine yollamalıdır.

 

İade formu SATICI e-posta adresine gönderildikten sonra ALICI’ya iadeyi yapacağı kargo firması ve kargo numarası bildirilecektir. ALICI kendisine gönderilen kargo numarasıyla; ürünü, ürün ambalajını, fatura aslını ve irsaliyesini, varsa ürünle beraber gönderilen hediye, eşantiyon vb. ni tam ve eksiksiz olarak SATICI’ya iade eder. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.

 

Ürün iade edildikten sonra SATICI tarafından iade talebinin yerinde görülmesi halinde, iade tarihinden itibaren 14 (Ondört) gün içerisinde ALICI’nın yapmış olduğu nakden ödemelerde, ürün tutarı kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (ondört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’ nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa

veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle

yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun

kullanılmasın sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

 

Cayma hakkının kullanılması, ayıplı malın iadesinin ve her türlü iadenin gerçekleşmiş sayılması ALICI’nın, iadeyi işbu maddede düzenlenen prosedüre uygun olarak yapması şartına bağlıdır.

 

 

MADDE 11 – GENEL HÜKÜMLER

 

11.1) ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinden SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer iletişim ve erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri ve vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vb. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu, bunlara ilişkin ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder. 

 

11.2) SATICI, işbu mesafeli satış sözleşmesi ön bilgilendirme formuna konu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

11.3) SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı

bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik

edebilir.

 

11.4) ALICI, mesafeli sözleşme konusu ürünün teslimatı için bu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’ nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

11.5) ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya

kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye

gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini işbu ön bilgilendirmeyle formu vasıtası ile kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

11.6) ALICI, www.bordosepet.com a üye olurken paylaştığı iletişim bilgileri(e-posta, cep telefonu,sms) kanalı üzerinden, işbu mesafeli satış sözleşmesi ön bilgilendirme formuna konu mesafeli satış işlemine ilişkin bilgilendirilmeye açık rıza gösterir. Bu hususu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 12 – UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YERİ

 

Yapılacak mesafeli satış sözleşmesi ve ona ilişkin işbu ön bilgilendirme formu ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar SATICI’nın yerleşim yerindeki veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki il veya ilçe tüketici hakem heyeti, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

Satıcı           :

 

Alıcı

Ad-Soyadı    :

Tarih               :

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.