Gizlilik ve Ödeme Güvenliği

Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları

Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanıcı Sözleşmesi’nin bordosepet.com kullanılmadan önce okunması tavsiye edilir. Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen www.bordosepet.com sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanarak ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurarak bu sayfalarda yazılı şartları kabul etmiş sayılmaktasınız.

Üyelik Sözleşmesi

Madde 1 – TARAFLAR

  • bordosepet.com adresli internet sitesi (internet sitesi “Bordo Sepet” olarak anılacaktır.)’nin faaliyetlerini yürüten, Vişnezade Mah. Sporcu Adil Sok. No:5/B Beşiktaş – İSTANBUL adresinde mukim Erlikhan Kozmetik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (Bundan sonra “Bordo Sepet” olarak anılacaktır).
  • bordosepet.com adresindeki internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan sonra “Üye” olarak anılacaktır).

Madde 2 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu Bordo Sepet’in sahip olduğu www.bordosepet.com‘dan üyenin faydalanma şartlarının, bununla alakalı genel kuralların ve yasal sorumlulukların belirlenmesidir.

Madde 3 – KULLANIM VE GÜVENLİK KURALLARI

Bordo Sepet tüm üyelerine açıktır. Site üzerinden verilen hizmetler aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir.

Aşağıdaki yazılı durumlarda, Bordo Sepet site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

1.a) Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgilerin siteye kaydedilmesi,

1.b) Site içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması,

1.c)  Sitenin güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi.

Madde 3 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1) Bordo Sepet Üyesi, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile elektronik posta adresini ve şifresini girerek bordosepet.com. sitesini kullanmaya başlayabilir.

3.2) Üye, Bordo Sepet’e üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Bordo Sepet’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.3) Üye, Bordo Sepet’e üye olurken almış olduğu kullanıcı adı ve şifreyi üçüncü kişi veya kuruluşlarla paylaşamaz, üyenin söz konusu üyelik bilgilerini kullanarak Bordo Sepet’e erişim hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Bordo Sepet’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Bordo Sepet’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.4) Üye, bordosepet websitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerine, bordosepet websitesi’nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder.  Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Üye’nin bordosepet websitesi dahilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

3.5) bordosepet websitesi’nde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi görüşleridir ve üyenin kendisini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Bordo Sepet’le hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Bordo Sepet’in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6)  Bordo Sepet'in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğine son verme hakkı saklıdır. Üye, Bordo Sepet’in bu hakkını kullanması halinde herhangi bir itirazda bulunmayacağını peşinen kabul eder.

3.7) Bordo Sepet markası ve logosu, bordosepet websitesi’nin yazılım ve tasarımı ve bunlara ilişkin olarak Bordo Sepet tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, slogan ve benzeri tüm içerik Bordo Sepet mülkiyetindedir. Bunlara ilişkin sınai mülkiyet hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Üye’nin Bordo Sepet’in veya Websitesi’nde satış yapanlar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi halinde Bordo Sepet’in söz konusu ihlalden kaynaklanan her türlü zararını tazmin ve sair talep hakkı saklıdır.

3.8) Üye, Bordo Sepet tarafından, websitesi’nin iyileştirilmesine, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgilerin toplanabileceğini kabul ve beyan eder.

3.9)  Bordo Sepet, websitesi’nin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanları ile tedbir almıştır. Bunun yanında güvenliğin nihai olarak sağlanabilmesi için üyenin, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Buna göre, üye bordosepet websitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan veya dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.10) Bordo Sepet’in her zaman lüzumu halinde tek taraflı olarak üyenin üyeliğine son verme hakkı saklıdır. Üye, Bordo Sepet’in bu hakkını kullanması halinde herhangi bir itirazda bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

3.11) Bordo Sepet, sitenin içeriğinde dilediği zaman değişiklik yapma, üyelere sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme veya sona erdirme hakkını saklı tutar.

3.12) Bordo Sepet, üyelik sözleşmesi koşullarını herhangi bir ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Değiştirilen, güncellenen veya kaldırılan her hüküm, yayınlandığı tarih itibariyle tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.13) Taraflar, Bordo Sepet’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının, websitesinde yapılmış işlemlerin tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193’e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.14) Bordo Sepet, üyelerin verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile uyumlu olarak işlemekte ve korumaktadır. Üye kişisel verilerinin işlenmesi ve korunmasına ilişkin detaylı bilgiye https://www.bordosepet.com/kvkk-aydinlatma-metni adresinden ulaşabilir. Üye kişisel verilerinin bu usul ve esaslara göre işlenmesine ve korunmasına rıza gösterir. Bu hususlara rıza gösterdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

3.15) Üyeler verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmasından (bu bilgilerin kullanıcı dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından) kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan sorumludurlar. Aynı şekilde Üye, Internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Üye bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılmaktadır.

3.16) bordosepet’i ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliği yaptığımız firmalarla paylaşılmaktadır. Buradaki amaç, sitenin kullanıcılarına sunduğu deneyimi geliştirmek ve bordosepet.com’u geliştirmektir.

3.17) Üye’nin işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya bordosepet.com sitesinde bildirilen genel kurallara uymamasının tespiti halinde, Üyenin bordosepet.com'dan yararlanması Bordo Sepet tarafından süreli veya süresiz olarak engellenebilir ve/veya hesabı kapatılabilir.

3.18) Bordo Sepet Üyelerinin birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri, kişilerin sorumluluğundadır.

3.19) Sitenin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.

3.20) Üye, Bordo Sepet üzerinden yapacağı alışverişlerde kullanacağı ödeme bilgilerinin (kredi kartı, GSM numarası bilgileri v.b.) doğru olduğunu, bunlardan kaynaklanan hukuki ve cezai sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul ve taahüt eder.

Madde 4– SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme üyenin, üyeliğini iptal etmesine veya Bordo Sepet tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Taraflardan her biri Üyelik Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedebilir. Bordo Sepet, üyenin, üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin, üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

Madde 5 – İHTİLAFLARIN HALLİ

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


Madde 6 - TEBLİGAT ADRESLERİ

 

6.a) Bordosepet, Üyelerinden peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak Üyenin Bordo Sepet’e bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal yazışmanın yapılacağı elektronik posta olarak kabul edilir.


6.b) Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak yazışmaların geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.


6.c. Yine Bordo Sepet’in, Üyenin kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın Bordo Sepet tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Üye, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 7 – YÜRÜRLÜK

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin, üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin, üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.